اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۳۵۳
اعضای کارگروه تخصصی و اعزامی دانشگاه های جامع علمی-کاربردی و آموزشگاه های استان آذربایجان شرقی (دور دوم)   

 

1
دکتر یوسف رضاپور (دبیر هیأت استانی)

2 دکتر علی رستمی(معاون پژوهشی دانشگاه)

3  دکتر  محمد امین فرد (رئیس کارگروه)

4  دکتریوسف پریش(دبیرکارگروه)

5-    دکتر غلامرضا حجتی(عضو)

6 دکتر علیرضا تاری نژاد (عضو)

7 دکتر مصطفی قره باغی(عضو)

8 دکتر نریمان یوزباشی(عضو)

9-دکتر علیرضا کریمی (عضو)

10- مهندس امیر علیپور(عضو)

11-  آقای صمد لامعی (کارشناس کارگروه)

 
 
آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲