معرفی

تعداد بازدید:۱۹۰۵

    در پی تصویب آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1386 و پیرو بخشنامه شماره 3488/2 مورخ 31/2/86 دانشگاه تبریز بعنوان دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد و وظیفه نظارت بر مؤسسات و مراکز آموزش عالی استان به این هیأت محول گردید.  

   در همین راستا و در اجرای آیین نامه فوق، هیأت نظارت و ارزیابی استان آذربایجان شرقی بعد از تشکیل و توسعه، به فعالیت خود در زمینه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات آموزش عالی استان، طبق برنامه های ارائه شده در قالب تشکیل جلسات متعدد هیأت نظارت و ارزیابی استانی و نیز کارگروههای تخصصی، بازدیدهای دوره ای از مراکز آموزش عالی استان با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی و همچنین همراهی با اعضای هیئت نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت متبوع در بازدید از مراکز آموزش عالی استان از ابتدای سال 87 فعالیت خود را آغاز کرد.

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲