اعضای ثابت

تعداد بازدید:۹۵۶

اضای ثابت دفتر تضمین کیفیت


ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

رشته

رتبه علمی

ایمیل

تلفن تماس

رزومه

1

 

 

رئیس مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه به عنوان نائب رئیس

 

 

 

 

 

2

 

 

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

3

 

 

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

4

 

 

کارشناس ارزشیابی و اعتبار سنجی                 

 

 

 

 

 

5

 

 

کارشناس ارزشیابی عملکرد               

 

 

 

 

 

6

 

 

کارشناس مسئول مرکز ارزشیابی کیفیت      

 

 

 

 

 

7

 

 

کارشناس آمار و انفورماتیک            

 

 

 

 

 

8

 

 

مسئول دفتر          

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲