اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۰۱۱


 

اعضای کارگروه تخصصی و اعزامی دانشگاه های آزاد و موسسات آموزش عالی غیردولتی استان آذربایجان شرقی (دور دوم)

 

1 - دکتر یوسف رضاپور (دبیر هیأت استانی)

2 دکتر علی رستمی (معاون پژوهشی دانشگاه)

3 دکتر فاروق امین مظفری(رئیس کارگروه)

4-  دکتر ناصر مدیر شهلا (دبیرکارگروه)
5_دکتر صادق ملکی(عضو)

دکتر مسعود وحید وحدت طلب (عضو)

7 دکتر حسین نوروزی(عضو)

دکتر علی رضائی (عضو)

9- دکتر علیرضا کریمی (عضو)

10- خانم زرین توکلی (کارشناس کارگروه) 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲