اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۴۹۵

 اعضای کارگروه تخصصی و اعزامی دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان شرقی (دور دوم) 
1–دکتر یوسف رضاپور(دبیرهیأت استانی)

2-  دکتر محمد احمدآبادی (رئیس کارگروه)

3- دکتربشیر نادری (دبیرکارگروه)

4 - دکتر علی عبادیان (عضو)

5 - دکترمجید واحدی(عضو)

6- دکترعلی محمدزاده (عضو)

7- دکتر نصرت اله نجفی (عضو)

8- خانم لیلا پوریعقوب( کارشناس کارگروه)
 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲