آمار

تعداد بازدید:۱۰۲۷

عمده رئوس فعالیت های بخش آمار

به روزرسانی پرتال های:

_پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
_شورای عالی انقلاب فرهنگی
_موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پاسخ به آمارو اطلاعات درخواستی:

_وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
_استانداری آذربایجان شرقی
_سایر سازمانها و نهادها

تهیه و تدوین:

_سالنامه آماری دانشگاه تبریز
_ویژه نامه های آماری در موضوعات مختلف


 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲