برنامه ریزی

تعداد بازدید:۱۰۸۴


گزارش فرایند تدوین برنامه راهبردی دانشگاه تبریز
لطفا برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه فرمائید.

plan.tabrizu.ac.ir/Files/gozaresh.pdf 

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۲