درباره گروه

تعداد بازدید:۱۱۵۰
گروه برنامه ریزی ،نظارت و ارزیابی بر اساس مصوبه هفتم صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 26/3/89 و بر اساس نامه شماره 84265/15_18/4/91 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که نمودار سازمانی دانشگاه جهت اجرا ابلاغ گردید ،از ادغام مدیریت برنامه ریزی ،توسعه آموزشی و دفتر طرح ،نظارت و ارزیابی تشکیل و در تیر ماه 1391 با مدیریت آقای دکتر یوسف رضاپور رسما کار خود را آغاز کرد.
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲